BESA TIME®

GERÇEK HABERİN SİTESİ

  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri

  Kategori: MANŞETLER Tarih: 17-01-2017, 11:59
  Arnavutluk Kadim Hanedânından, Çam-Dinozâdelerden, Eski Sivas, Ankara, Adana, Cezâir-i Bahr-i Safîd vilâyetleri Vâlisi, Mesnevi-yi Şerif ve Kasîde-i Bürde Şerhleri Müellifi Allâme Merhum Abidîn Paşa'nın (Vefatı: 25 Rebiülevvel 1324/19 Mayıs 1906) Fatih Camii Haziresinde, Gazi Osman Paşa'nın Türbesi Bitişiğindeki Türbesi (Yanında 31 Kânun-i Evvel 1319/13 Ocak 1904 Tarihinde vefat eden kardeşi Veysel Paşa da medfundur.)

  Türbe Ve şâhideler Üzerindeki Kitâbeler:
  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri
  Türbe Üzerindeki Kitâbe:

  اعاظم وكلا و وزراي سلطنت سنيّه دن و آرناؤدلق خاندانندن دينوزاده عابدين پاشانڭ تربۀ شريفه سيدر

  Eâzim-i Vükelâ Ve Vüzerâ-yı Saltanat-ı Seniyyeden Ve Arnavutluk Hânedânından Dînozâde Abidîn Paşa'nın Türbe-i Şerîfesidir.
  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri
  Merhum Abidîn Paşa’nın Üstüvânî Mezar Şâhidelerindeki Kitabe:

  هوالباقي

  عظمای حكمای ملّت اسلاميّه
  و قدمای وزرای سلطنت سنيّه دن
  شارح قصيدۀ برده و مثنوئ
  مولانا صاحب معالئ اسلاميّه
  و سعادت دنيا شاعر گزيده ذكا
  ناظر امور خارجيّه سابقا عابدين
  پاشانڭ روح پر فتوحی
  جنان جنانده همبزم جناب
  سيبدالبشر وجود قدسيّت نمودی
  بو جای جاودانی نماده متوارئ
  تراب مغفرت مقردر

  مشار اليه ارنؤدلغڭ چام قبيلۀ
  اصليه سنه پدرندن دينو والده سندن
  چاپار خاندانلرينه منسوب ايدی
  ای زائر رقّت نهاد تأليف
  و تنشيط قلوبه حصر نقديۀ
  حيات ايدن بو روحپرور
  روحانيت اثر وزير آصف
  نظيره كمال حضور و صفوتله
  بر رحمت اوقويوب خاطره سنی
  ياد و روحنی شاد ايله
  تاريخ ولادتی ١٢٥٩ تاريخ وفاتی ١٣٢٤
  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri
  Huve’l-Bâkî

  Uzemâ-yı hükemâ-yı Millet-i İslâmiyye
  Ve Kudemây-ı vüzerâ-yı saltanat-ı seniyyeden
  Şârih-i Kasîde-i Bürde ve Mesnevi-yi
  Mevlâna sâhib-i meâli-yi İslâmiyye
  Ve saâdet-i dünya şâir-i güzîde-zekâ
  Nâzır-ı umûr-i hâriciyye sâbıkan Abidîn
  Paşa’nın ruh-ı pür-fütûhu
  Cinân-ı cinânda hembezm-i Cenâb-ı
  Seyyid-i Beşer vücûd-i kudsiyyet-nümûdu
  Bu câ-yı câvidâni-nümâda mütevâri-i
  Türâb-ı mağfiret-makarrdır.

  Müşarunileyh Arnavutluğun Çam kabîle-i
  Asliyesine, pederinden Dino, vâlidesinden
  Çapar hânedânlarına mensup idi
  Ey zâir-i rikkat-nihâd te’lîf
  Ve tanşît-i kulûba hasr-ı nakdiye-i
  Hayât eden bu ruh-perver
  Ruhâniyet eser-i vezîr-i âsaf
  Nazîre kemâl-i huzûr ve safvetle
  Bir Rahmet okuyup hâtırasını
  Yâd ve ruhunu şâd eyle
  Târih-i Vilâdeti. Sene 1259
  Tarîh-i Vefâtı: Sene 1324

  Kardeşi Merhum Veysel Paşa’nın Üstüvânî Mezar Şâhidesindeki Kitâbe:

  هوالباقي
  ارنوودلق خاندانندن
  درگاه عالي قپوجی
  باشيلرندن مرحوم
  احمد دينوزاده بندكان
  سلطنت سنيّه دن
  ويسل پاشانڭ
  روحيچون فاتحه
  سنه ١٣١٩
  ٣١ كانون اوّل

  Huve’l-Bâkî
  Arnavutluk hânedânından
  Dergâh-ı âli kapucı
  Başılarından merhûm
  Ahmed Dinozâde bendegân-ı
  Saltanat-ı seniyyeden
  Veysel Paşa’nın
  Ruhu içün Fâtiha
  Sene 1319
  31 Kânun-i Evvel

  Müfid YÜKSEL

  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri

  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri

  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri

  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri

  Çameria'lı Arnavut-Dinozâdelerden Abidîn Dino Paşa'nın Kitâbeleri


  BesaTime.com

  Tepedelenli Ali Paşa’nın İstanbul-Silivrikapı Dışındaki Mezar Şahidesi Ve Kitâbesi

  Arnavutluk-Yanya Sancağı Mutasarrıfı Tepedelenli Merhum Ali Paşa’nın İstanbul-Silivrikapı Dışındaki Mezar Şahidesi Ve Kitâbesi...

  SULTAN IV. MURAD'IN “REVÂN VE TEBRİZ SEFERİ RÛZNÂMESİ”NİN ARNAVUTLARLA İLGİLİ BÖLÜMLER

  Sultan IV. Murad'ın ***Revân Ve Tebriz Seferi Rûznâmesi***nin bilinen yegâne yazma nüshasında Arnavutlarla ilgili bölümler:...

  REÇAK: SIRPLARIN, ARNAVUTLARA YAPTIĞI SOYKIRIMIN ADIDIR (15 OCAK 1999)

  REÇAK: 15 Ocak 1999 Kosova'nın her ilinde Sırpların katliamları Arnavutlar üzerine devam ettiği bir dönemde, dünyanın ayağa kalkması sebep olan bir Soykırımın dehşet verici katliamların adıdır, REÇAK....

  Yükselişini sürdüren Dolar ve Euro tarihi zirveyi gördü

  Yükselişini sürdüren dolar/TL, 3,90'ı aşarak tarihi zirveyi gördü. Euro da 4,10'u geçerek rekorunu yeniledi....

  Kosova lideri, Haradinaj için ABD Fransa'ya seslendi

  Thaçi ve Engel, Fransa’ya Haradinaj’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu...

  Yorum ekle
  Lütfen düşüncelerinizi özgünce ifade etmeye çalışın

  Kodu girin:
  Güvenlik Kodu (CAPTCHA)
  Kodu GüncelleSitemizi değerlendirin

image
image
image
image
BESA TIME ►2002’DEN BERİ©◄

İnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları BesaTime©'e aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.
İletişim: www.BesaTime.com | besatimenews@gmail.com |
HAKKIMIZDA►
1-BESATIME: Özgür Basının, Farklı Düşüncenin ve Basının Etik ve İlkelerine Saygılı internet Portalı’DIR. 2-BESATIME: Strateji, Ekonomi, Sosyal, Siyasal, Diplomatik, Kültürel, Sanat, Sportif ve İnsanı İlgilendiren her Alanda; DOĞRU, GERÇEK VE TARAFSIZ Haberi, Bilgiyi, Analizi, Araştırmayı ve Raporu İLGİLENENLERE DOĞRUDAN İLETMEK AMACINDADIR. 3-BESATIME: BAĞIMSIZDIR, hiçbir Örgüt, Parti ya da Siyasi Hareket ile bağlantısı yoktur. Finansını Yalnız Kurucuları Tarafından Sağlar. 4-BESATIME: Enformasyon ve basın alanında Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde faaliyet gösterir. “Besa Strategy Düşünce Kuruluşu [2002]”nun devamıdır. Genelinde Dünya, Avrupa Birliği ve Balkanlar kapsamında faaliyet göstermektedir. Özelinde ise bölgedeki Arnavutları ile Türkiye’yi ilgilendiren konularda yoğunluk gösterir. 5-BESATIME: Portal'da yayımlanan her yazı, düşüncelerimizle uyumlu olmayabilir, bu nedenden dolayı portal’da yayımlanan yazılar için sorumluluk sadece yazara aittir. 6-BESATIME: Aynı zamanda “TÜRKİYE ARNAVUT DİASPORA VE LOBİSİ”nin resmi yayın yaptığı tek portaldır. 7-Genel Yayın Yönetmeni: Sokol Brahaj◄

Tasarım: Shaban ILIRI, Türkçe Tercüme Can ARNAVUT - İletişim: shabaniliri35@gmail.com'