BESA TIME®

GERÇEK HABERİN SİTESİ

  SULTAN IV. MURAD'IN “REVÂN VE TEBRİZ SEFERİ RÛZNÂMESİ”NİN ARNAVUTLARLA İLGİLİ BÖLÜMLER

  Kategori: MANŞETLER Tarih: 17-01-2017, 11:05
  SULTAN IV. MURAD'IN “REVÂN VE TEBRİZ SEFERİ RÛZNÂMESİ”NİN ARNAVUTLARLA İLGİLİ BÖLÜMLER
  Sultan IV. Murad'ın Revân Ve Tebriz Seferi Rûznâmesinin bilinen yegâne yazma nüshasında Arnavutlarla ilgili bölümler:

  IV. SULTAN MURAD’IN """REVAN VE TEBRİZ SEFERİ RÛZNÂMESİ""" Yunus ZEYREK, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1999.

  " Zi’l-ka’de 8 Çarşanba: Bugün Ilgun (Konya-Ilgın)- Sahrâsı’na, üç sâ’atde gelindi.
  9 Perşenbe: Üç sâ’atlık yoldur. Bugün Cisri'atîk (Eskiköprü) nâm menzile, nüzûl
  olundu.
  Ve bugün (Rumeli’deki) Niğbolu Sancağı, Merdân Beğ’e ihsân olundu. Ve Alacahisâr
  Sancağı, Yerlü’den Karaşâhin-Mustafâ Beğ’e ihsân olundu. Ve Vidin Sancağı, ma’zûllardan
  Arnavud-Hasan Beğ’e ihsân olundu. Ve Velî Beğ’in Sancağı, bîhâsıl (geliri az) olmağla,
  Çirmen Sancağı, Köstendil’e zamme olup, Deli Beğ’e ihsân olundu. Ve Kırkkilisa (şimdiki,
  Kırklareli) Beği Mehmed Beğ’in kapusu (Halkı) mükemmel olmağla, anğa dahi Vize Sancağı
  ihsân olundu. Ve bu gece, bir Yeniçeri katlolundu.
  (7 b.)Rûz-i Hızır. Zi’l-ka’de 16 Perşenbe: Oturak oldu. Bugün, ‘Arabacıoğlu demekle
  ma’rûf eski zorbalardan ‘Alî nâm şakînin, başı kesildi. Ve bir gün ta ahşama değin, ‘azîm
  furtunalar olup, karlar ve yağmurlar yağdı. Ve ahşamdan sabâha değin ‘azîm kar ve yağmur
  (yağmış) ve şedîd rûzgârlar esmişdir, kiRûz-i Hızır’da (3 Mayıs’ta), böyle kar yağdığını ve
  böyle tûfân olduğunu, kimse görmemişdir.
  Zi’l-ka’de 17 Cum’a: Bugün, oturak oldu.
  Zi’l-ka’de 18 Cum’aertesi: Bugün, oturak oldu. Bugün, Zile Voyvodası (A’şâr
  vergisini iltizama alan kişi) Arnavut Kasım’ın, (suçlu görülüp) Otak-ı Hümâyûn önünde, başı
  kesildi.
  Rebîü’l-evvel 28 Salı: (35 b.) Bugün, nefs-i Tebriz’e dört buçuk sâ’atde gelindi. Ve
  bugün, umûmen Sipâh ve Yeniçeri ve Mîrimîrân ve sâir ‘Asker Halkı Kulları’na Fermân
  olunup: Mürettep ve müsellâh Alaylar kurulup, Sa’âdetlü Gaazî Hünkârımız selâmlıyarak,
  ‘Ayni‘alî nâm Dağın önünde sahrâya konuldu.
  Ve bu yolda gelürken, iki Kızılbaş getürdüklerinde, yol üzerinde başları kesildi. Ve
  bugün Rüstem Han dağlar başından, dört-beşyüz atlu ile, Ordû-yi Hümâyûn’u seyir ve temâşâ
  etmeğe geldükde: Tamâm Alayları ve ‘umûmen çadırları seyreyledükden sonra, yanında olan
  ‘Askerine demiş ki: “Âl-i-’Osmân Pâdişâhı, ‘aceb kuvvet ve kudret sâhibi Pâdişâhdur.
  ‘Askeri, deryâ misâl. Biz anların (yanında) katre dahi olamazız; anlar ile ceng etmeğe
  ıktidârımuz yokdur” deyüp; Ordusunu, Tebriz yanında olan dağlardan kaldırup, uzak yere
  göçürüp kondukların, haber verdiler.
  Ve mukaddemâ Halîl Paşa, (Bağdad güneybatısında, sancak merkezi) Hulle
  Muhâfazası’nda iken: Kızılbaş üzerine müstevlî olup, Hulle’yi bırağup gitdikde. Ol cengde
  Yeniçeri zümresinden bir Kuloğlu Arnavud yiğidi, Kızılbaş’a giriftâr olmağın; ol yiğit, bu âna
  değin halâsa çâre bulamayup. Kızılbaşlar dahi, bu yiğide i’timâd edüp, mâbeynlerinde bunu
  Yüzbaşı edüp. Rüstem Han, mezkûru ‘Ayni’alî Dağı’ndan birkaç yüz atlu ile, Ordu(muz)dan
  âdem aparmak içün gönderdükde; fursat bulup, Ordû-yi Hümâyûn’a geldükde, Sa’âdetlü
  Hünkârımız’a getürdiler. Kızılbaş ahvâlinden her ne ki su’âl buyurdular ise, sıhhat üzere
  cevâb vermekle, Sa’âdetlü Hünkârımız hıfz-edüp, mezkûra ri’âyet olunsun deyü, Fermân
  buyurdular."

  Müfid YÜKSEL

  BesaTime.com
  SULTAN IV. MURAD'IN “REVÂN VE TEBRİZ SEFERİ RÛZNÂMESİ”NİN ARNAVUTLARLA İLGİLİ BÖLÜMLER

  REÇAK: SIRPLARIN, ARNAVUTLARA YAPTIĞI SOYKIRIMIN ADIDIR (15 OCAK 1999)

  REÇAK: 15 Ocak 1999 Kosova'nın her ilinde Sırpların katliamları Arnavutlar üzerine devam ettiği bir dönemde, dünyanın ayağa kalkması sebep olan bir Soykırımın dehşet verici katliamların adıdır, REÇAK....

  Skandal: Trump, Damadını Danışmanlığa Atadı

  ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'i üst düzey danışmanlık görevine atadı. Trump'ın kızı Ivanka'nın eşi olan Kushner, Ortadoğu ve ticaret politikaları alanında danışmanlık yapacak....

  İngiltere AB çalışanları için, Bin sterlin talep edecek

  İngiltere, AB çalışanları için Bin sterlin talep etmeye hazırlanıyor....

  Yunanistan'da sığınmacıların dramı

  Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampında tesis yetersizliği nedeniyle çadırlarda yaşayan göçmenlerin bir bölümü Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisine taşındı. Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampında...

  Yorum ekle
  Lütfen düşüncelerinizi özgünce ifade etmeye çalışın

  Kodu girin:
  Güvenlik Kodu (CAPTCHA)
  Kodu GüncelleSitemizi değerlendirin

image
image
image
image
BESA TIME ►2002’DEN BERİ©◄

İnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları BesaTime©'e aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.
İletişim: www.BesaTime.com | besatimenews@gmail.com |
HAKKIMIZDA►
1-BESATIME: Özgür Basının, Farklı Düşüncenin ve Basının Etik ve İlkelerine Saygılı internet Portalı’DIR. 2-BESATIME: Strateji, Ekonomi, Sosyal, Siyasal, Diplomatik, Kültürel, Sanat, Sportif ve İnsanı İlgilendiren her Alanda; DOĞRU, GERÇEK VE TARAFSIZ Haberi, Bilgiyi, Analizi, Araştırmayı ve Raporu İLGİLENENLERE DOĞRUDAN İLETMEK AMACINDADIR. 3-BESATIME: BAĞIMSIZDIR, hiçbir Örgüt, Parti ya da Siyasi Hareket ile bağlantısı yoktur. Finansını Yalnız Kurucuları Tarafından Sağlar. 4-BESATIME: Enformasyon ve basın alanında Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde faaliyet gösterir. “Besa Strategy Düşünce Kuruluşu [2002]”nun devamıdır. Genelinde Dünya, Avrupa Birliği ve Balkanlar kapsamında faaliyet göstermektedir. Özelinde ise bölgedeki Arnavutları ile Türkiye’yi ilgilendiren konularda yoğunluk gösterir. 5-BESATIME: Portal'da yayımlanan her yazı, düşüncelerimizle uyumlu olmayabilir, bu nedenden dolayı portal’da yayımlanan yazılar için sorumluluk sadece yazara aittir. 6-BESATIME: Aynı zamanda “TÜRKİYE ARNAVUT DİASPORA VE LOBİSİ”nin resmi yayın yaptığı tek portaldır. 7-Genel Yayın Yönetmeni: Sokol Brahaj◄

Tasarım: Shaban ILIRI, Türkçe Tercüme Can ARNAVUT - İletişim: shabaniliri35@gmail.com'