BESA TIME®

GERÇEK HABERİN SİTESİ

  YUNANİSTAN, ÇAMERİA ARNAVUTLARINA SOYKIRIM VE HOLOKAUST YAPTI LOZAN’DAN SONRA

  Kategori: MANŞETLER / HABERLER / SİYASİ&EKONOMİ / BÖLGE / DÜNYA / ANALIZLER / RAPORLAR / DUYURLAR Tarih: 4-07-2018, 12:20
  YUNANİSTAN, ÇAMERİA ARNAVUTLARINA SOYKIRIM VE HOLOKAUST YAPTI LOZAN’DAN SONRA

  YUNANİSTAN, ÇAMERİA ARNAVUTLARINA SOYKIRIM VE HOLOKAUST YAPTI LOZAN’DAN SONRA

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ABDULLAH SENCER GÖZÜBENLİ
  ARNAVUTLARI ARNAVUTLARA ANLATAN TÜRK:
  ÇAMERYA SORUNU, SOYKIRIM SORUNUDUR,
  GÜNEY BALKANLARIN HOLOKOST’UDUR
  YUNANİSTAN, ÇAMERIA ARNAVUTLARINA SOYKIRIM YAPTI
  Arnavutça, İngilizce ve Türkçe Sokol Brahaj'dan BesaTime.com için özel Röportaj

  BesaTime: Hocam “Çameria (Çam) Arnavutlarının” hakları konusunda Lozan Barış Anlaşması ne söylüyor?

  GÖZÜBENLİ: Çam Arnavutları'nın Lozan Barış Anlaşması'nın 45. Maddesi, “Türkiye’nin gayrimüslim azınlıklarıyla ilgili olarak bu bölümdeki hükümlerde (37 ve 44. Maddeler arasındaki hükümleri kastederek) tanınan haklar aynı şekilde Yunanistan tarafından kendi topraklarındaki Müslüman azınlığa tanınacaktır”.
  Bu maddeye bir daha bakarsanız 37 ve 44. Maddeler arasındaki hükümlerin konusu olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki azınlık hakları, himaye ve her türlü mütekabiliyetin mubadeleden muaf tutulan Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlıkla sınırlı olmadığını, Yunanistan'daki Arnavutlar da dahil tüm Müslüman azınlıkları kapsadığını görürsünüz.

  BesaTime: Yani, Çam Arnavutları mübadele konusu, Lozan Anlaşmasının neresinde Hocam?

  GÖZÜBENLİ: 1923 yılı Ocak ayında yine Lozan’da imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması uyarınca, Türkiye ve Yunanistan, kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tuttu.
  Türkiye–Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum, Anadolu'dan Yunanistan'a, 500.000 Müslüman da Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.
  Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye'de sadece İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da oturan Rumlar, Yunanistan'da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutuldu.
  Ancak Yunanistan Arşivlerinden edindiğimiz 14. Epir Mübadele Komitesi raporuna göre bu rakamlara 2.993 Çam Arnavutunun da eklendiğini görüyoruz. Mübadele sonu Epir, yani diğer adıyla, Çamerya’da 18.000 Çam Arnavutunun mubadeleden muaf tutulduğunu görüyoruz. Çam Arnavuların büyük bir bölümü mübadele edilmedi.
  Lozan Barış Anlaşmasındaki azınlık hakları sadece mubadeleden muaf tutlan azınlıklar için olduğu açıkken, ortadaki durum Lozan Barış Anlaşması'nın konusu olduğu halde Anlaşma'nın Müslüman azınlığa sağladığı mülkiyet hakkı başta olmak üzere en temel insan haklarından Çam Arnavutları'nın yararlanamadığıdır.

  BesaTime: Hocam bu antlaşmanın uygumalamadaki sorumlu olanlar ve de gözlemcileri bu konuda ne diyorlar?

  GÖZÜBENLİ: Lozan Barış Anlaşması'nın uygulama sürecinin 44. Maddeye göre BM gözetiminde sürdürüldüğü açıkken, BM'nin 75 yıldır bu konudaki sessizliği beni kaygılandırıyor. Sorunun günümüze kadar gelmiş olması da kaygıları arttırıyor. Çünkü, Antlaşma, Çam Arnavutları'nı Müslüman azınlık sayıp azınlık haklarından yararlandırmamanın Yunanistan'ın üyesi olduğu AB değerlerine aykırı olduğunu ve Yunanistan'ın suç işlediğini altını çizmek gerek.

  YUNANİSTAN, ÇAMERİA ARNAVUTLARINA SOYKIRIM VE HOLOKAUST YAPTI LOZAN’DAN SONRA

  BesaTime: Hocam bunun için bugün ne yapılabilir? Sonuçta Yunanistan AB üyesi?

  GÖZÜBENLİ: AB'nin Çam Arnavutları'nın hakları konusunda adım atması gerekiyor. AB yetkililerinin, "Çam meselesi, iki devlet arasında çözüm bekleyen bir meseledir" diyen Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn kadar cesur olmaya davet ediyorum.

  BesaTime: Hocam Yunanistan “Çameria Sorunu”nu bir “Sorun” olarak dahi kabul etmiyor gibi yapıyor? Tabiki de bu konuda Tirana’nın bugünkü Hükümeti katkı sağlıyor onlara, çünkü bir seneden fazladır hiç bir baskı yapmıyor komşuya, hatta “Çameria” kavramını Başbakan Rama ve Dışişleri Bakanı Bushati, Hükümetininin diplomatik literatürden tamamen kaldırdığını belirtiliyor..., bunu nasıl ve kim yapacak?

  GÖZÜBENLİ: Yunanistan meseleleri mesele etmeyerek çözümden kaçıyor, kaçtığını zannediyor. Fakat, Lozan Anlaşması'na göre Çam Arnavutları da Türkiye'nin himayesindeki Müslüman topluluklardan biridir ve Şu an Yunanistan'ın "Çam sorunumuz yoktur" cevabının da muhatabı Lozan’a göre Türkiye'dir. Arnavutluk değil.

  BesaTime: Hocam, komşumuz Yunanistan “Sorunu, Sorun olarak kabul etmeyerek” Arnavutlara yaptığı Soykırımı 75 Yıldır saklamayı başarmış diyebilirmiyiz?

  GÖZÜBENLİ: Hayır, "Çam Meselesi Yunanistan mesele etse de etmese de meseledir, bir Soykırım meselesidir! Çam meselesi Güney Balkanlar'ın holocaust'udur.

  BesaTime: Hocam Almanya’nın Yahudilere yapatığı Holocaust gibi mi?

  GÖZÜBENLİ: Evet, ama Almanya yaptığını kabul etti, hem özür diledi hem de tazminatı kabul etti. Yunanistan ise bu kadar onurlu değil, ve hiçbir zaman Almanya olamayacak.

  YUNANİSTAN, ÇAMERİA ARNAVUTLARINA SOYKIRIM VE HOLOKAUST YAPTI LOZAN’DAN SONRA

  BesaTime: Hocam biliyorsunuz ki Anravutluk’ta “Çameria Vatanseverler Derneği” ve de “Çameria Partisi” olarak tanınan PDIU (Adalet Entegrasyon ve Birlik) Partisi ve özellikle başkanları sayın Shpetim Idrizi bu konuda büyük çalışmalara imza attılar. Siz de Çameria Sorunu konusundaki bu bilimsel sunumunuzla bütün Arnavutlara ama özellikle Derneğe, Çam Partisine ve Idrizi’ye, çok büyük katkı sağlamış oluyorsunuz. PDIU ve Idrizi’den davet almanız durmunda bu katkıları sunar mısınız?

  GÖZÜBENLİ: Evet, bu konuda katkım olursa, onur duyarım. Tiran’da ve Arnavut Diaporasının “Çameria Sorunu” ile ilgilenen aktörleri ve çıktıları takip etmeye çalışıyorum. PDIU başkanı Shpёtim İdrizi sadece Arnavutluk’ta değil, uluslararası arenda da sorunu uluslararasılaştırma konusunda ki çalışmalarını takdir ediyorum. PDIU’nun kurulmasından sonra “Çam Sorunu” hem bütün Arnavutların ve diasporasın gündeminde, hem de AB ve dünya gündeminde yerini almaya başladı. Ayrıca fırsatı bulmuşken Çamёria Haftası “Çamёria Unutmaz”ı da kutlamak istiyorum, çalışmalarında başarıların devamını dilerim.

  BesaTime: Sencer hocam son olarak Arnavutluk Devletine ve Hükümetine bu konuda bir tavsiyeniz varmı?

  GÖZÜBENLİ: Benim Arnavut dostum çok olduğunda güncel siyaseti de olabildikçe takip ediyorum. Bu konuda tavsiye edecek durumda değilim tabi, ancak Tiran hükümetinin “Çam Meselesi” konusunda, bir devletin milli çıkarları konusundaki yapması gerekenini yapmadığıdır. Çünkü, “Çam Sorunu” siyasi bir sorun değil, biraz önce belirttiğim gibi Yunanistan’ın Arnavutlara yaptığı bir Soykırımdır, holocaust'tur. Bu, bir millettin olmak veya olmamak demektir. Arnavutluk devleti ve hükümetleri bunu gözardı edemezler. Bir de Arnavutluk, azınlıkları tanırken mütekabiliyet gereği “Yunanistan'daki Arnavut azınlığın hakkı da tanınmalıdır”, bunu vurgulamaları gerekir.


  Tiran İşletme Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin davetlisi olarak katıldığı Tiran 5. Uluslararası Disiplinlerarası Çalışmalar Konferansı'nda "Lozan Barış Anlaşması bağlamında Çamerya Arnavutları'nın Hakları" başlıklı bildiri sunan Gostivar merkezli Uluslararası STK Demokratik Girişimler Birliği Türkiye Direktörü, Hacettepe Üniversitesi Balkan Uzmanı Abdullah Sencer Gözübenli hoca konferans sonrası Besa Time'ın sorularını cevapladı.
  Arnavutça, İngilizce ve Türkçe Sokol Brahaj'dan BesaTime.com için özel Röportaj

  YUNANİSTAN, ÇAMERİA ARNAVUTLARINA SOYKIRIM VE HOLOKAUST YAPTI LOZAN’DAN SONRA


  BesaTime.com

  GÖZÜBENLİ, ARNAVUTLARA, ARNAVUTLARI ANLATAN TÜRK: YUNANİSTAN SİZE SOYKIRIM YAPTI

  GÖZÜBENLİ, ARNAVUTLARA, ARNAVUTLARI ANLATAN TÜRK: YUNANİSTAN SİZE SOYKIRIM YAPTI...

  ARNAVUTLUK'TA MİLLİ SKANDAL: (video)ARNAVUT DEVLETİNİN EGEMENLİĞİ “İSKENDERBEY YILI” NDA DÜN ÜLDÜ, HEM DE BAŞKENT TİRAN'DAKİ BİR KİTAP FUARINDA

  ARNAVUTLUK'TA MİLLİ SKANDAL: (video)ARNAVUT DEVLETİNİN EGEMENLİĞİ “İSKENDERBEY YILI” NDA DÜN ÜLDÜ, HEM DE BAŞKENT TİRAN'DAKİ BİR KİTAP FUARINDA...

  "ÇAMERİA: BİZ HAYATTA VE AYAKTAYIZ". SHPËTİM İDRİZİ: ANASININ KARNINDAN HİÇ BİR ERKEK VEYA KADIN DOĞMAMIŞTIR Kİ, BUGÜN "ÇAMERİA'NIN ADINI DEĞİŞTİRSİN VEYA KALDIRMA CESARETİNDE BULUNSUN"

  "ÇAMERİA, BİZ HAYATTA VE AYAKTAYIZ" SHPËTİM İDRİZİ: ANASININ KARNINDAN HİÇ BİR ERKEK VEYA KADIN DOĞMAMIŞTIR Kİ, BUGÜN "ÇAMERİA'NIN ADINI DEĞİŞTİRSİN VEYA KALDIRMA CESARETİNDE BULUNSUN" “AB İLE BÜTÜNLEŞMEMİZİN YOLU ATİNA'DAN...

  YUNANİSTAN’IN TEHDİTLERİNE KARŞI ARNAVUTLAR UYANDI, ARTIK HERŞEY: GÖZE GÖZ-DİŞE DİŞ OLACAK

  YUNANİSTAN’IN TEHDİTLERİNE KARŞI: ARNAVUTLAR UYANDI ARNAVUTLARIN, YUNANİSTAN’LA ARTIK HERŞEYİ: GÖZE GÖZ-DİŞE DİŞ OLACAK AİDA TOPALLİ'NİN PDIU GENEL BAŞKANI SHPËTİM İDRİZİ İLE ÖZEL RAPÖRTAJI Türkçe: Sokol BRAHAJ YUNANİSTAN...

  SOKOL BRAHAJ, YUNANİSTAN'IN ÇAMERİA'LI ARNAVUTLARA YAPTIĞI SOYKIRIMI DETAYLARIYLA İLK DEFA TRT'DE ANLATTI

  SOKOL BRAHAJ, YUNANİSTAN'IN ÇAMERİA'LI ARNAVUTLARA YAPTIĞI SOYKIRIMI DETAYLARIYLA İLK DEFA TRT'DE ANLATTIGAZETECİ YAZAR, AB UZMANI SOKOL BRAHAJ YUNANİSTAN'IN ÇAMERİA'LI ARNAVUTLARA YAPTIĞI SOYKIRIMI İLK DEFA DETAYLARIYLA KONUK...

  Yorum ekle
  Lütfen düşüncelerinizi özgünce ifade etmeye çalışın

  Kodu girin:
  Güvenlik Kodu (CAPTCHA)
  Kodu GüncelleSitemizi değerlendirin

image
image
image
image
BESATIME 2004-2017 ®

İnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları BESATIME 'e aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.
İletişim: info@besatime.com
HAKKIMIZDA
1-BESATIME: Özgür Basının, Farklı Düşüncenin ve Basının Etik ve İlkelerine Saygılı internet Portalı’DIR. 2-BESATIME: Strateji, Ekonomi, Sosyal, Siyasal, Diplomatik, Kültürel, Sanat, Sportif ve İnsanı İlgilendiren her Alanda; DOĞRU, GERÇEK VE TARAFSIZ Haberi, Bilgiyi, Analizi, Araştırmayı ve Raporu İLGİLENENLERE DOĞRUDAN İLETMEK AMACINDADIR. 3-BESATIME: BAĞIMSIZDIR, hiçbir Örgüt, Parti ya da Siyasi Hareket ile bağlantısı yoktur. Finansını Yalnız Kurucuları Tarafından Sağlar. 4-BESATIME: Enformasyon ve basın alanında Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde faaliyet gösterir. “Besa Strategy Düşünce Kuruluşu”nun devamıdır. Genelinde Dünya, Avrupa Birliği ve Balkanlar kapsamında faaliyet göstermektedir. Özelinde ise bölgedeki Arnavutları ile Türkiye’yi ilgilendiren konularda yoğunluk gösterir. 5-BESATIME: Portal'da yayımlanan her yazı, düşüncelerimizle uyumlu olmayabilir, bu nedenden dolayı portal’da yayımlanan yazılar için sorumluluk sadece yazara aittir. 6-BESATIME: Aynı zamanda “TÜRKİYE ARNAVUT DİASPORA VE LOBİSİ”nin Resmi Yayın Portalıdır.

SHABAN ILIRI, Yapımcı: shabaniliri35@gmail.com, Türkçeleştirme ve uyarlama CAN ARNAVUT -